+46708190280 ola@audiola.se

Projektutveckling

Projektledning

AB audiola har sedan starten 2002 kontinuerligt arbetet med projektutveckling och projektledning. Ola har genom åren varit projektledare för ett flertal stora och nationella projekt kring lärande och flexibla undervisningsmetoder. Genom en helhetssyn och en förmåga att att “få saker gjorda” har vi bidragit till att utveckla detta område tillsammans med lärare och cirkelledare runt om i hela landet.

Inom detta område har AB audiola varit anlitad av UR (Utbildningsradion), CFL (Centrum för Flexibelt Lärande) och SNH (Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning). En sedan 2002 återkommande uppdragsgivare är Folkbildningsrådet/Folkbildingsnätet där Ola varit projektledare/mentor för Flexlär (2004-2006, 2010-2013), ett stort och nationellt projekt som syftade till att stimulera utvecklingen kring flexibelt lärande inom den svenska folkbildningen.

AB audiola har i dessa sammanhang också ansvarat för en rad workshops och större gemensamma projektarrangemang.

Projektutveckling

Folkbildningsnätet – portal

är ett exempel på där AB audiola initierade och fick förtroende att både ta fram och att bygga en ny “entré” till Folkbildingsnätet. Portalen samlar en mängd webbresurser och dessa presenteras enkelt och tydligt för användarna. Teknisk utveckling: J5

film, reportage, musik, video, multimedia, utbildning, helikopter, flygfoto, journalist, berättande, Blekinge, Karlskrona, presentationsteknik,