+46708190280 ola@audiola.se

Allt hänger ihop

Det är helheten som räknas. Därför måste alla delar i en produktion samspela och driva berättandet framåt. En större och genomtänkt idé ökar möjligheten att nå fram. AB audiola arbetar ofta just med helheter – att film, ljud, webb och trycksaker tillsammans förklarar sammanhang och förstärker budskap. Genom att ha koll på målgupper och användare kan vi anpassa nivå, tilltal och plattform för att nå fram.

Allt hänger ihop och AB audiola kan både delarna och helheten.

 

Några helhetsexempel:

Rotbygd. se

AB audiola utvecklade koncept och idéer tillsammans med Lönnbom media. På Rotbygd.se kan användare, våra rotbyggare, dela med sig av texter, bilder, filmer och publicera på nätet via ett enkelt gränssnitt. Rotbygd.se var en del av den nationella satsningen Digidel 2013 vars syfte var att få fler människor i Sverige att bli digitalt delaktiga. Rotbygd.se skapades i nära samarbete med representanter från studieförbund, museer, föreningar, arkiv och privatpersoner.

Rotbygd.se

Om produktionen

Konceptutveckling, marknadsföring, text, stillbild, filmproduktion, projektledning, finansiering: AB audiola i samarbete med Lönnbom media

Teknisk produktion: J5

Mera keramik

AB audiola har tillsammans med Mats Svensson, keramiklärare på Leksands folkhögskola utvecklat Mera keramik – en nätbaserad inspirationsbank kring hantverk i lera. Här har vi samlat filmer, erfarenheter, praktiska tips och mycket annat för alla som vill utveckla sitt hantverkskunnande och sin konstnärlighet.

Mera keramik

Om produktionen

Konceptutveckling, webb, text, stillbilder, filmproduktion, projektledning, finansiering: AB audiola

 

Verktyg för lärande

är en samlingssajt för introduktionsfilmer kring multimedia, sociala medier och annat. Syftet var att ge högskolepersonal en snabb och trevlig väg att lära och att inspireras att använda ny teknik och pedagogik i sin undervisning. Webbplatsen är utvecklad för SNH – Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning.

 

Om produktionen

Idé och konceptutveckling, filmproduktion, animation, intervjuer, ljudbearbetning, stillbilder: AB audiola

Teknisk produktion webb: J5