+46708190280 ola@audiola.se

Film och videoreportage

Film och videoreportage…

… är viktiga verktyg för att berätta om sånt som händer, om känslor och att visa hur saker går till. AB audiola har lång erfarenhet av att producera film och videoreportage från olika miljöer och sammanhang. Vi arbetar också en del med 2-D animation och andra spännande koncept.

Film och videoreportage – några exempel:

Introduktion till Ektimmer & linjskepp

AB audiola samarbetar med Varvshistoriska föreningen i Karlskrona. Här en kort presentation av föreningens projekt Ektimmer och linjeskepp.

Timja Femling (f. 1983) växte upp i Krokstrand på Västkusten och i Karlskrona. Idag lever och verkar hon i Malmö och har sin ateljé i Flöjeln.

Filmproduktion: Ola Hallqvist, AB audiola 2017
Musik: Ola Hallqvist, AB audiola

 

Filmproduktion: Ola Hallqvist, AB audiola 2016

Anna Jarnestad – Papiljotter och däremellan

Karlskrona konsthall 2013. En utställning om perfekt yta 
och suget från en whirlpool.

Anna Jarnestad arbetar framförallt med konstnärliga gestaltningsuppdrag i det offentliga rummet.
 Hon arbetar med stengodsrelief, objekt i betong, brons, emalj, foto och bilder i blandteknik.

Filmproduktion: Ola Hallqvist, AB audiola 2013
Stillbilder:
 Ola Åkeborn, JAKO Ord & Bild AB
Röster: Emelie Trossö, Anna Hallqvist

Workspace på Hagabergs folkhögskola

Workspace är en arbetsform där ett antal människor samlas och under under en begränsad tid hjälps åt att förverkliga idéer och att utarbeta koncept. I det här reportaget möter vi folkbildare från hela landet som ville utveckla digitala lärverktyg och modern pedagogik.

Produktion: Ola Hallqvist / AB audiola
Kund: Folkbildningsrådet

Tillgänglig webb – animation

Tillgänglighet på webben är något som angår oss alla. AB audiola har under 2014 i uppdrag att ta fram ett större nätbaserat informationsmaterial kring dessa frågor. Denna animation är det första publicerade resultatet från denna produktion.

Kund: Folkbildningsnätet

Outpost 24 – animation

En fyra minuter lång handritad animation som på ett enkelt och lustfyllt sätt beskriver hur Outpost 24 kan hjälpa kunder att öka IT-säkerheten.

Filmen är ett samarbete mellan AB audiola och Jerker Johansson/J5

Kund: Outpost 24

Nyfiken på fler videoexempel?

Besök AB audiolas kanal på Vimeo