+46708190280 ola@audiola.se

Att berätta det invecklade på enkla sätt…

 … har med åren blivit det som bäst sammanfattar AB audiolas verksamhet. Överallt finns det sånt som fler behöver begripa, på enklare sätt. Inom informationsområdet, inom utbildning och lärande, inom marknadsföring, inom presentation, ja, överallt.

En multimedial passion

Dagens möjligheter att kombinera olika medier för berättande öppnar för nya sätt att förstå, kommunicera och lära. Alla sinnen kan stimuleras och innehållet göras mer engagerande och angeläget. Internet blir den självklara arenan för denna spännande utveckling.

Målgruppen i fokus

Vi har alltid, alltid, alltid ett mottagarperspektiv. Vi ställer alltid frågorna: Vem ska lyssna/titta/delta, hur intresserad är hen, vilka förkunskaper finns, vilken tid/lust och vilka motiv har just den här mottagaren eller målgruppen? Vet vi svaren ökar chanserna att vi kommunicerar på rätt sätt. Med rak och tydlig kommunikation och enkla gränssnitt når vi ända fram. Det är hemligheten.

 

Kunder i urval

CV Ola Hallqvist (1962)

 • Medieproducent med huvudsaklig inriktning på multimediaproduktioner. Fokus på pedagogiskt- och journalistiskt berättande
 • Projektledare och projektutvecklare
 • Har gedigen erfarenhet av radio-/tv-produktion och journalistik. Stor erfarenhet av interaktiv video på nätet
 • Har stor teknisk bredd och arbetar kontinuerligt med produktion av bland annat film (foto/redigering), ljud, webb, stillbild, trycksaker och animationer
 • Arbetar kontinuerligt med att hitta nya sätt att berätta, att finna fungerande mediekombinationer och att försöka förklara ”det svåra och komplicerade” på enklare sätt – för fler sinnen
 • Är väl förtrogen med program för medieproduktion som; Final Cut (video), Logic Pro (audio), Motion (2-, 3D-grafik), Photoshop (stillbild), Dreamweaver (webb), Flash (animation, video) mfl.
 • Uppväxt i Blekinge och har god lokalkännedom
 • Har ett utvecklat samarbete med högskolevärlden (bl a BTH) kring utveckling av multimediala lärobjekt, berättade samt utbildning kring dramatiserade ljudproduktioner samt presentationsteknik
 • Har sedan sedan slutet av samarbetat 1990-talet med Sveriges Utbildningsradio (UR) kring utvecklingsfrågor när det gäller lärande via Internet
 • Samarbetade mycket med Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) som innehållsproducent (film/multimedia), projektledare, och utbildare/inspiratör
 • Har sedan 2001 ett väl utvecklat samarbete med den svenska folkbildningen kring utveckling av flexibelt lärande och projektledning
 • Har varit utvecklare och projektledare för flera större projekt vilka alla haft huvudinriktning på gestaltande och lärande via Internet:
 • IT för framtiden (UR; CFL, FBN), Smörgåsbordet folk&makt (UR, CFL, FBN), Digitala studiematerial (FBN), Den digitala verktygslådan (FBR/FBN), Flexlär, Verktyg för lärande (SNH), Rotbygd.se (Egen regi) mfl.
 • Har stort intresse för didaktik, pedagogik och har ett tydligt användarfokus
 • Innehar körkort B 

2007-      Aktiebolaget audiola (urval)

Projektledning:

Rotbygd.se, Egen regi
Flexlär 2010 – 2013, FBR
Nam Nam Hasslöfestivalen 2013, Egen regi
Kustvägen Sydost, Kristianopels företagarförening/Leader
Folkbildningsnätet portal, FBN
URFOD  – digital distribution av UR:s tv- och radioprogram till folkbildningen, FBN

Produktion:
Rotbygd.se innehåll, teknik, Egen regi
Rektor 2.0 webb / videoreportage, FBR
HVC-nytt personaltidning 2010-2013, ABB
Flexlär projektwebb, FBR
Kristianopel.se webb, Kristianopels företagarförening/Leader
Vägvisare Flexlär 2013 (webb/pdf), FBR
Utveckling digitala lärobjekt, BTH
Utveckling ”Verktyg för lärande”, SNH
Pedagoghjulet, ett interaktivt studiematerial kring mål och metod inom flexibelt folkbildande. (multimedia/webb), FBN 

Filmproduktion för bland annat: 

Region Blekinge
Varvshistoriska föreningen Karlskrona

Medborgarskolan
Länsbygderådet Blekinge
Blekinge Tekniska Högskola
Boverket
Anna Jarnestad
Outpost24
Landstinget Blekinge
Länsstyrelsen Blekinge län
Jobshark
Lärarförbundet

 

 

 

Produktion videoreportage för bland annat:
Flexlär
Nättidningen re:flex
Boverket
Rotbygd.se
Folkbildningsrådet

 

 

 

Eventdokumentation:
Transportstyrelsen (trycksaker)
Länsstyrelsen Blekinge (trycksak)
Boverket (artikeltext, stillbilder, film)
Folkbildningsrådet (film, stillbilder)

 

 

 

Utbildningsuppdrag:
Blekinge Tekniska Högskola / Digitala medier
Litorina folkhögskola
Blekinge landsting
BlekingeUpp
Folkbildningsrådet

 

 

 

Företagspresentationer
FlexLär 2012 presentation USB, FBR

 

 

 

Mässmaterial, FBR
Kustvägen Sydost Förstudie, foldrar, kampanj, Kristianopels företagarförening/Leader
Folder, PR-material, Riksförbundet Sveriges museer

 

 

 

Musikvideo:
Frank Sylvester
Nam Nam
Ola Hallqvist solo

 

 

 

Musikproduktion:
Nam Nam
Frank Sylvester
Freudian Slippers
Ola Hallqvist solo

 

 

 

2002 – 2007 audiola musik&ljud

 

 

 

Projektledare Smörgåsbordet folk&makt (UR/FBR/CFL)
Projektledare Digitala studiematerial (UR/FBR)
Produktion (några exempel):
Den digitala verktygslådan (multimedialt studiematerial kring produktion av multimedia. (multimedia/webb)
Digitala möjligheter: Interaktiv film (DVD)
Prio ett, 3D-gestltning film(Maya/video/Flash)
Prio ett – interaktivt och upplevelsebaserat presentationsmaterial (Flash)
Folkbildningskanalen projektledning, tillgänglighet, layout
Företagspresentationer / film (video)

 

 

 

Utbildningsuppdrag:
BTH Digitala medier Digital ljudteknik
BTH Andra vågens piloter multimediautbildning för högskolepersonal
Karlskrona kommun: multimediautbildningar för skolpersonal

 

 

 

2000 – 2001 Sveriges utbildningsradio (UR)
Projektansvarig/projektledare WebucationWorld (community/webb)
Ide, producent, test, utvärdering

 

 

 

1998 – 2001 Sveriges utbildningsradio (UR)
Radioproducent
Skolradioproduktion
Radioteater
Utbildningsprogram för vuxna
Teknikutvecklingsprojekt

 

 

 

1989 – 1998 Studio III AB, Ronneby
Film och videproduktion; planering, manus, inspelning, ljussättning, redigering
Nyheter (SVT/TV4), Företagsfilm, (Tarkett, UR mfl)

 

 

 

1980 – 1995 Sveriges Radio Blekinge

 

 

 

Radio-/ljudtekniker 1980-1988 deltid
Programledare 1987-2005 deltid

 

 

 

1985 – 1990 Universitet Lund
Idé och lärdomshistoria (40 p)
Musikvetenskap (60 p)
Medieteknik ((20 p)

 

 

 

1984 Vapenfri tjänst
Sturups flygplatsbrandkår

 

 

 

1982-1985 Frilansande musiker
Turnerande rockband (NamNam)
Delägare Namusik

 

 

 

1979 LIC Ortopedteknisk avdelning
Sommarjobb / praktik

 

 

 

1978 LIC Ortopedteknisk avdelning
Sommarjobb / praktik

 

 

 

1978- 1982 Chapmanskolan Karlskrona, Samhällvetenskaplig linje

 

 

 

AB audiola ägs till 100% av Ola Hallqvist och verkar inom:

 

 

 

Offentlig verksamhet:
Blekinge tekniska högskola, Sveriges television, Sveriges Radio, Sveriges Utbildningsradio,Karlskrona kommun, Luftfartsverket, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Folkbildningsrådet, Landstinget Blekinge, Transportstyrelsen, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge. Stockholms universitetsbibliotek och Nätverket Sökguiden

 

 

 

Offentliga bolag:
Affärsverken i Karlskrona

 

 

 

Privat-offentliga samverkansprojekt:
Prio ett, Sig:Glue (EU-projekt), PROMENTHEA (EU-projekt)

 

 

 

Utbildningsuppdrag:
Blekinge Tekniska Högskola, Nationellt Centrum för flexibelt lärande (CFL), Karlskrona kommun, Folkbildningsrådet, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Folkbildningsnätets pedagogiska resurssidor, Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning (SNH) – Verktyg för lärande.

 

 

 

Företag:
Radius, AB, PakIT Sweden, IKEA, Evolator Management, PakIT, Ölands folkhögskola, Hyper Island AB, Länsbygderådet Blekinge, Skillnad AB, Frank Sylvester musik, Outpost24, imagine kommunikation AB