+46708190280 ola@audiola.se

Trycksaker

AB audiola producerar text och bild för tryck

Ibland är en tryckt produkt precis det man behöver. Den kan stå för sig själv, som en personaltidning, eller vara ett komplement till en webbsajt eller film. AB audiola producerar olika typer av trycksaker för olika behov.

Som i allt AB audiola gör finns det ett journalistiskt förhållningssätt. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp, att ställa rätt frågor och att försöka vaska fram och att berätta det viktigaste. Välskrivna texter och bra bilder gör förhoppningsvis läsaren lite klokare.

HVC-nytt – personaltidning

Vi producerade under tre och ett halvt år personaltidningen för ABB i Karlskrona. HVC-nytt var ett artikelbaserad nyhetsblad som kom ut med runt 18 nummer per år. Tidningen blandade intervjuer, nyheter och personalinformation.

Kund: ABB Sverige

Konferensdokumentation

En bra och koncentrerad sammanfattning av konferensen eller symposiet gör det lättare att dela med sig av innehållet i efterhand. AB audiola har vid ett flertal tillfällen bevakat nationella konferenser och producerat snygga och lättlästa rapporter i text och bild.

Provläs

Kunder: Transportstyrelsen, Länsstyrelsen i Blekinge, Boverket

Välkommen att höra av dig kring hur vi hjälpa dig med skriven text, stillbilder och trycksaker

 

 

 

Information

Vi erbjuder också informationstrycksaker som foldrar, broschyrer och liknande. Inom audiolas nätverk finns också goda möjligheter att få hjälp med mässmaterial och andra typer av reklammaterial.

Provläs

Kunder: Kristianopels företagsnätverk, Nättidningen re:flex, Folkbildningnätet, Kustvägen sydost, Riksförbundet Sveriges museer